Stats

Anda pengunjung ke:

free counters

eXTReMe Tracker

Share

Bookmark and Share

Wirausaha Kontak Jodoh Pasang Iklan Rumah Mobil Bekas

Donasi anda untuk jatipuro.net

Jatipuro Google Maps


View JATIPURO.NET in a larger map

Wulan Besar ing Sasi Besar

Wulan Dzulhijjah Perbawane wong Jawa kaprah panganggep Sasi Besar kapara dadi sasi kang apik lan becik dewe.
Jalaran saka iku saben sasi Besar uga ngepasi dina riyaya qurban Zulhijjah,
akeh wong duwe hajat salaki rabi, yasa omah, sunatan sing digelar kanthi gede-gedean,
dadi ura nggumun yen ndalan-ndalan akeh janur melengkung
Jroning sedino bisa nompo undangan/ulem sarta punjungan luwih saka telu jroning sewulan ana sing nompo ulem sarta punjungan luwih saka rongpuluh,
gedene sumbangan mono antarane 20-50 ewu gari ngepingne,kamongko kadang kala sedino bisa mbarengi wong lima pisan nganti duit sing dikumpulake prasasat entek amek kurang golek gusis tapis,
iki cukup ndadekno sirah cenut-cenut alias cumleng,sawah tegal durung mulai panen,duit uwis nipis kanggo tuku bibit lan rabuk, kepaksa golek utangan dhisik utowo adol kewan ternak sing ono kanggo kondangan.

Mengkono kuwi guyup rukune wong Jawa anggone sesrawungan lan ngraketake mitra rowang bisa dikendaleni kanti becik lan apik.
Nanging akeh wong Jawa mung anut grubyuk melu-melu manut pamrayogane wong sing dituwakake ing keluargane.
Wis dadi tradisi limang ndino sakdurunge tumekan hari H ,warga RT setempat di klumpuk’ake kanggo ngiderake layang ulem,ora mung cukup layang ulem sakwise ngiderake undangan di terusno ngiderake sego punjungan sing jumlahe ora sethitik antarane 500 – 1500 sego punjungan kanthi pangajab engkang di caosi punjungan bisa rawuh ing pahargyan paring dongo pangestu lan ugo paring sumbangan ,pramilo ngiderne punjungan mono kudu nganggo di aturake di pasrahke kanthi boso sing luwes lan sopan
Miturut etungan dina kanggone wong Jawa sajroning sasi Besar ana etungan dina lan pasarane Selasa Kliwon dianggep sasi lan dina kang kebak,
mula saka iku pancen ya tenan anggone ngetung-etung dina lan pasaran kudu jumbuh karo petungan mau.
Dene wong Jawa kang klebu modern kang kenthel diwernani paugeran piwulang agama, akeh sing wis ninggalake petung mengkono, lan mantep atine sing penting dina prei apa maneh ing dina Sabtu lan Minggu bisa sanak sedulur nglumpuk .
Apa maneh angger sing duwe hajat mau sugih tur semanah tamune bregas-bregas tur suguhane mbanyu mili.
Mula saka iku wiwit lamaran salaki rabi,
mbajur metung golek dina lan sasi sing becik kanggo nenthokake dina ningkah lan pahargyane ing sasi Besar,
kang andarbeni sasi becik lan perbawa Panganggep sasi Besar iku sasi kang becik tumrap wong Jawa kang ngasuh agama Islam, amarga dijumbuhake kalawan sasi Zulhijjah ing pananggalan Hidriyah ,
mbarengi sasi kang kebak kamulyan , nindakake ngibadah kaji lan mbeleh kurban.

Leave a Reply

  

  

  


You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>